Articles by Gator

Kluriga gåtor 19

En bonde har 10 får. Dessvärre dör alla förutom nio. Hur många får har bonden kvar?