Articles by Gator

Kluriga gåtor 18

Om du deltar i ett lopp och springer förbi han som ligger på andra plats. Vilken plats ligger du på?