Articles by Gator

Kluriga gåtor 17

Två pappor och två söner var på jakt och tillsammans sköt de tre änder. De delade lika och alla fick vars en and. Hur kunde det ske?