Svåra Gåtor

Svåra Gåtor

Svåra gåtor 7

En person har ett fyrkantigt hus. Alla sidorna är vända mot syd. En björn går förbi huset. Vilken färg har björnen?