Kluriga gåtor 13

Alla män har det, men vissas är längre än andras. De ger dem till sina partners när de gifter dig, men påven använder inte sitt. Vad är det?

Visa gåtans svar »

Ett efternamn.